KİRİŞ MODÜLÜ ETRİYE PARAMETRELERİ (v 2.11)

DonatıPro kiriş modülü aksine bir ayar yapmadığınız sürece yönetmeliklere uygun olan etriye parametrelerini varsayılan değerler olarak kullanır. Bununla birlikte özel durumlarda etriye parametrelerini "Proje Ayarları" penceresinden değiştirebilirsiniz. Proje ayarlarına ulaşmak için komut satırından DP_PROJE komutunu kullanabilir ya da menüden ilgili düğmeye basabilirsiniz. Karşınıza Şekil.1'de göreceğiniz ekran çıkacaktır. Bu ekranda "Etriye" sekmesini seçerek parametreleri incelemeye başlayalım.
Şekil.1

Ölçüler:

Etriyenin çap ve mesnetten olan uzaklık mesafesi bu çerçevede ayarlanır. Varsayılan etriye çapı (mm), varsa çiroz çapı (mm) ve etriyelerin mesnetten kaç santim sonra başlayacağı ayarları buradan yapılır.

Etriye Adetleri:

DonatıPro 60 cm'ye kadar tek, 60-100 santim arası çift, 100cm'den geniş kirişlerde 3 etriye kullanır. Bu ayarları elle değiştirmek mümkündür.

Sıklaştırılmış Bölge Etriye Aralığı

Şekil.2 Şekil.2'de görülen Lc bölgesinde etriyelerin kaç santim arayla döşeneceği ayarıdır. Bu bölümde Lc=Hx2 kabul edilmekle birlikte kullanıcı bu bölgenin (Lc) ayarını elle yapabilir.

Normal Etriye Aralığı:

Şekil.2'de görülen Lb bölgesinde etriyelerin döşenme aralığını belirler. Kullanıcı bu bölümde "Lb<100 ise tamamını sıklaştırılmış olarak geç" ayarını da değiştirebilir.

Çirozlar:

Çiroz bizim yönetmeliğimizde olmamakla birlikte, özellikle Türki cumhuriyetlerde kullanılıyor. DonatıPro siz işaretlediğinizde yatay ve düşey çirozlar için şöyle davranır:
  • Yatay Çiroz: 2 etriyede bir.
  • Düşey çiroz: Her etriyeye
İyi bir hafta dileriz.

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

LAYOUT KULLANARAK KİRİŞ PAFTASI HAZIRLAMAK ve ÖLÇEKLİ ÇIKTI ALMAK

Donatıpro 7 Çıktı!