DONATIPRO MODÜLLERİ İLE BİRLİKTE METRAJ PROGRAMI DA ALDIĞINIZI BİLİYOR MUYDUNUZ?


Bildiğiniz gibi DonatıPro™ ürünü modüler yapıya sahiptir. Bu yapı size sadece ihtiyacınız olan modülü ya da modülleri almanıza, ihtiyaçlarınız geliştikçe diğer modülleri de dahil etmenize olanak tanır. Aynı zamanda ofisinizde bir teknisyen "Kiriş" modülünde çalışırken diğer bir teknisyeniniz "Tekniker" modülü ile çalışabilir.

Ancak "Metraj" modülümüz diğer modüllerimizden biraz farklıdır. Bu modülümüz tek başına bir donatı detay projesinin metrajını çıkarabilme özelliklerine sahip olduğu gibi, "Kiriş" ve "Tekniker" modülleri ile üretilen donatı detay resimlerinin de metrajını otomatik olarak yapar. Bu nedenle metraj modülümüz hem tek başına satılır hem de diğer modüllerle birlikte ücretsiz olarak verilir.

"Satın aldığınız her DonatıPro™ modülü ile birlikte profesyonel bir metraj uygulamasına da sahip olduğunuzu biliyor muydunuz?"

 
DonatıPro™ "Metraj" modülü, bir donatı detay projesini detaylı olarak pozlandırarak metrajını alabilecek kadar profesyonel bir uygulamadır.

"DonatıPro™ "Metraj" modülü, diğer metraj uygulamalarından farklı olarak akıllı poz etiketleri kullanır ve hata yapma olasılığı daha düşüktür"

DonatıPro™ tanıtım toplantılarında müşterilerimizin en çok sorduğu soruların başında "satın alacakları modülün dışında, DonatıPro™'nun kendi çizimlerinin de metrajını yapıp yapamadığı" sorusu geliyor.

Bu soruyu sormakta çok haklılar çünkü DonatıPro™ "Akıllı Donatı" dediğimiz metraja hazır poz etiketi üzerinde demirler çizer. Doğal olarak kullanıcı aynı proje içinde kendi çizdiği klasik donatı nesnelerinin de metrajını akıllı donatılarla birlikte almak isteyecektir.

Metraj modülümüz tam da bunun içindir.

"Metraj modülü bir yandan DonatıPro™ ile çizilmiş akıllı donatıların metrajını alırken, aynı zamanda mevcut demirlerinizi pozlayarak aynı metraja dahil etmenizi sağlar."

 Şimdi anahatları ile metraj modülümüzden bahsedelim:

Şekil-1.Poz etiketi tanımlama ekranı

Metraj modülü DonatıPro™ ile çizilmiş akıllı donatıları otomatik olarak algılar ve metraj tablosunu oluşturur.

Metraj modülünün bir diğer işlevi de çiziminize poz etiketi yerleştirip metrajını alabilmenizdir. 

"DonatıPro™ metraj modülü, tıpkı mevcut metraj modülleri gibi, donatı çizimlerinin üzerine poz etiketi yerleştirerek metraj almanızı sağlar. Metraj modülünü diğer metraj uygulamalarından ayıran başlıca özelliği ise ATTRIBUTE yerine akıllı poz etiketi kullanmasıdır."

Metraj modülünde yani bir poz etiketi yerleştirmek için komuta girdiğinizde karşınıza poz etiketi ekranı çıkacaktır. Ekranı incelediğimizde hemen gözümüze çarpan iki önemli özellik mevcut.


Şekil-2.Demir tipi seçim ekranı

Birinci özellik, demir tipi resminin üzerine basarak, tanımlı demir tiplerinden hangisini kullanacağınıza karar verebildiğiniz ekrandır. Bu ekran sayesinde demir tipi numaralarını ezberlemenize gerek olmadan kullanacağınız demir tipine karar verirsiniz. Demir tipine karar verip seçtikten sonra, ikinci önemli özellikle karşılaşacaksınız.

Şekil-3.Dinamik veri girişi


Seçtiğiniz demir tipine bağlı olarak donatının büküm boylarını dinamik olarak girebilir ve veri giriş ekranı üzerinde takip edebilirsiniz. Böylece poz etiketine iliştireceğiniz verileri doğru girmeniz sağlanır.

Gördüğünüz gibi DonatıPro™ ile yeni poz etiketi tanımlamak, mevcut yöntemlere göre daha kolay ve verimlidir. Veri girişi bittikten sonra etiketi çizime yerleştirdiğinizde, çizimde ATTRIBUTE ile tanımlanmış bir blok değil, akıllı poz etiketi yer alacaktır.

Şekil-4.Akıllı poz etiketi özellikleri

Poz etikeninin özelliklerine baktığınızda yeni bir nesnenin tanımlandığını görebilirsiniz. Akıllı poz etiketi nesnesinin ATTRIBUTE tanımlı BLOCK poz etiketlerinden üstünlüklerini şöyle listeleyebiliriz:

  • Daha hızlı çalışırlar
  • Diğer AutoCAD nesneleri gibi kullanılabilirler
  • Programlanabilirler
  • Akıllı poz bağları oluşturabilirler


Yukarıda bahsettiğimiz dört özellikten "akıllı poz bağları oluşturabilme" özelliği  çok önemli ve kullanışlı bir özelliktir. Çizimde çeşitli amaçlarla poz etiketinin, metraja girmeyen sahte kopyaları alınır. Ana pozu düzenlediğinizde her ne kadar metraja girmeseler de sahte pozları da düzenlemek gerekecektir.

"DonatıPro™ akıllı poz etiketlerinde kopya poz ürettiğinizde, ana poz üzerinde yapacağınız her türlü değişiklik kopya pozlara da otomatik olarak yansıyacaktır."

Bu eşsiz özellik sayesinde revizyonlarınız sırasında kopya pozları kontrol etme gereğini ortadan kaldırmış olursunuz.

Değerli takipçilerimiz, sizlere kısaca metraj modlümüzden bahsetmiş olduk. İleride metraj modülü ile ilgili daha detaylı yazılar hazırlama sözü vererek yazımızı bitiriyoruz.

Esen kalın...

Yorumlar

Bu blogdaki popüler yayınlar

LAYOUT KULLANARAK KİRİŞ PAFTASI HAZIRLAMAK ve ÖLÇEKLİ ÇIKTI ALMAK

DONATIPRO KÜTÜPHANESİNİ KULLANARAK C# İLE KENDİ DONATI ÇİZİM YAZILIMINIZI OLUŞTURUN!